එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

10/29/2011

අපේ ජීවිතත් මෙලෙසද?


අපේ ජීවිත වල, එක් එක් කාල සීමාවන් දක්වන රූප රමු පෙලක් මේ ඉමේජ් එකෙන් ඔයාලට දැක ගන්න පුලුවන්. මේක මම උපුටා ගත්තෙ ණිහල් ක්‍රිශාන්තගෙ පුහුණු පොතෙන්. මෙහි මොනයම් ක්‍රමයකට හෝ වටිනා කමක් ඔබට ගත හැකියයි මා විශ්වාස කරමි.

1 comment:

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.