එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

7/02/2010

එකවර ගැටලු 2 ක්.


ඔන්න ඔයාලට අද මම ගැටලු 2 ක් අරගෙන ආව. මම ගොඩක් වල් වටාරන් නැතිව ප්‍රශ්ණ 2 ම ඉදිරිපත් කරන්නම්.


1. පලමු රූපයේ ගැහැණුන් කීයක් සිටීද?
2. ඊ ළඟ රූපයේ මුහුනු කීයක් තිබේද?


මෙම ගටලු 2 ට මෙන්ම, "රාජාලියන් කීයක් ඉන්නවද?" යන ගැටලුවටත් පිලිතුරු දීමට ඔබට තවම අවස්තාව තියනව. ස්තූතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.