එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

12/22/2010

පරණ සිංදුවක් අලුත් තාලෙකට.


මේ සිංදුව මේ විදිහට ඇහැව්වෙ අදයි. ඔයාලත් අහල බලන්න. අමුතු ගතියකුත් තියනව.

12/20/2010

ලස්සන සිංදු 9.


කාලෙක හොඳටම ජනප්‍රිය වෙච්ච ෆිල්ම් එකක, ලස්සන සිංදුවක්.