එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

12/20/2010

ලස්සන සිංදු 9.


කාලෙක හොඳටම ජනප්‍රිය වෙච්ච ෆිල්ම් එකක, ලස්සන සිංදුවක්.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.