එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

5/28/2010

ගනිතමය ගැටලුව 17වැඩ ඉවර වෙලා ගෙදර ආවහම හරි මහන්සියි. ඒත් ඔයාලත් එක්ක යමක් බෙදා ගත්තහම, ඒ අමාරු ඔක්කොම නැතිවෙලා යනව. අද මම ඉදිරිපත් කරන්න යන ගැටලුව මේකයි. ඔයාලට පේනව ඇති මේ රූප සටහන. එය කොටස් 5 කට බෙදල තියනව. එහි අඳුරු කල කොටස, කොටසක් ලෙස ගනන් නොගනී. තවද, මෙම රූප සටහනට ඉංග්‍රීසි අකුරු යොදා තිබෙන්නේ ඔබට පිලිතුරු සැපයීමේ පහසුවටයි. හරි දැන් මම ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නම්.
  1. පලමු කොටස සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්නෙ කොහොමද?

  2. දෙවන කොටස සමාන කොටස් තුනකට බෙදන්නෙ කොහොමද?

  3. තුන්වන කොටස සමාන කොටස් හතරකට බෙදන්නෙ කොහොමද?

  4. හතරවන කොටස සමාන කොටස් හතකට බෙදන්නෙ කොහොමද?


මෙයට පිලිතුරු සෙවීමේදී ඔබගෙ ජ්‍යාමිතික දැනුම බාවිතාකරන්න. මෙයට පිලිතුරුත්, හොඳ නරකත් බලාපොරොත්තු වෙමි. ස්තූතියි.

5/26/2010

ගනිතමය ගැටලුව 16


කාලෙකට පස්සෙ ඔන්න තවත් ගනිත ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි යන්නෙ. මෙම පින්තූරයේ ඔබට පේනව ඇති ගිනි කූරු 16 කින් හතරැස් කොටු 5 ක් සාදා ඇති ආකාරය. මේකයි විසඳීමට ඇති ගැටලුව. මෙහි ඇති ගිනිකූරු 16 න් ගිනිකූරු 2 ක් පමනක් ඉවත් කර, නැවත වෙනත් තැනක තබා හතරැස් කොටු 4 ක් එන ලෙස, මෙම රූප සටහන වෙනස් කල යුතුයි.ගිනිකූරු ඉතුරු වූවොත්, එය නිවැරදි පිලිතුර නොවනු ඇත.
මෙහි ඔබට පහසු වන ලෙස, ගිනිකූරු වලට රතු අංකත්, ගිනිකූරු ඉවත් කර නැවත තබන තැන්වලට කොළ අංකත්, යොදා ඇත. තවද, ඔබ පිලිතුරු සැපයීමේදී, "උදාහරනයක් ලෙස, අංක එක ගිනිකූර, අංක පහ ස්තානයට ගෙන ගියා." ආදී වසයෙන් සඳහන් කිරීමෙන් නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමට හැකිවනු ඇත. මම හිතනව ඔබට මෙය පැහැදිලි ඇති කියල. නිවැරදි පිලිතුර පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.