එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

8/19/2011

ජීවිතය විඳින්න ඕනනම්, මේ ඔවදනුත් පිලි පදින්න.

මම මේ වීඩියෝ එක ගත්තෙ යූ ටියුබ් එකෙන්. හැබැයි ඒක දාල තියෙන්නෙ, සඹරගමුව ඉන්ෆො කියන වෙබ් සයිඩ් එකෙන්. ඉතුරු විස්තරනම් මම දන්නෙ නෑ. මට කියන්න ඕන උනේ මේක මම හොරකම් කල දෙයක් නෙමේ කියන්නයි. මෙහි ගොඩක් අයට ගොඩක් වැදගත් දේවල් තියනව ගන්න. ඔයාලටත් යමක් තියනවනම් ගන්න. ස්තූතියි.

8/16/2011

මෑත කාලයේ ජනප්‍රිය සිංදුවක්.


I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
من … دوست دارم
به چشمِ من …گریه نده
نه نمیتونم
بدونِ تو … حالم بده
I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
One n’ only, broken angel
Come n’ save me, before I fall apart
تو هر جا که باشی…کنارتم
تا آخرش…دیوونتم
تو…تو نمیدونی
که جونمی….برگرد پیشم
I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
One n’ only, broken angel
Come n’ save, before I fall apart
لالا لیلی…لالا لیلی….لالا لالالا
I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
One n’ only, broken angel
Come n’ save, before I fall apart