එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

8/16/2011

මෑත කාලයේ ජනප්‍රිය සිංදුවක්.


I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
من … دوست دارم
به چشمِ من …گریه نده
نه نمیتونم
بدونِ تو … حالم بده
I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
One n’ only, broken angel
Come n’ save me, before I fall apart
تو هر جا که باشی…کنارتم
تا آخرش…دیوونتم
تو…تو نمیدونی
که جونمی….برگرد پیشم
I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
One n’ only, broken angel
Come n’ save, before I fall apart
لالا لیلی…لالا لیلی….لالا لالالا
I’m so lonely, broken angel
I’m so lonely, listen to my heart
One n’ only, broken angel
Come n’ save, before I fall apart

2 comments:

  1. ඇත්තටම ලස්සන සිංදුවක්...

    ReplyDelete
  2. @ ඉන්දි.
    ස්තූතියි අගය කිරීම ගැන. (මාව නෙමේ සිංදුව.)

    ReplyDelete

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.