එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/28/2010

"ගෝනන් කීයක් ඉන්නවද?" ට පිලිතුරු.

"ගෝනන් කීයක් ඉන්නවද?" ට පිලිතුරු මම මෙම රූප රාමුව තුලින් ඔබට ඉදිරිපත් කරමි. මීට වඩා යමක් ඔබ දකීනම්, එය පෙන්වීමට අවස්තාව ඔයාලට දැන් තියනව. තවද, මට වැරදුන තැන් හා අඩුපාඩුද පෙන්වාදීමට ඔබට පුලුවන. ස්තූතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.