එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/29/2010

රාජාලියන් කීයක් ඉන්නවද?

ඔන්න ඔයාලට තවත් රූප රාමුවක් රැගෙන මම ආව. පෙර පරිදි මෙම රූප රාමුවෙනුත්, මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ. මෙහි රාජාලියන් කීයක් ඉන්නවද කියලයි. ඔයාලට දෙයක් තියනව කියන්න. මම මේ රූප රාමු සියල්ලම සයිබර් අවකාසේ ඇවිදල හොයාගත්තු ඒව.ඉතින් මේව මගෙ නිර්මාණ කියා වැරදි වැටහිඉමක් ඇතිකර ගන්න එපා. ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.