එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

8/09/2010

පොඩි තල්ලුවක් දෙමුද?

මේ ප්ලයිට් එක චීන එකක්. අපිට මේකෙන් ලොකු පාඩමක් කියල දෙනව. ඒ තමයි "එකමුතු කම". ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕනනම් මෙතනින් ගිහින් බලන්න.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.