එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/21/2010

"සතුන් කීයක් සිටීද?" පිලිතුරු.

මම මුලින්ම පලමු ප්‍රශ්ණයට පිලිතුරු දෙන්නම්. මෙම රූපයෙන් මනුෂ්‍යයකුගෙ මූනක් පෙන්නුම් කරයි. ඒක කාටත් පේනවනෙ. දෙවන හා තෙවන ප්‍රශ්ණවලට, මම ඒක විට මේ ලෙස පිලිතුරු දෙන්නම්.
1. ඇතා. (උඩින්ම )
2. ඉත්තෑව# (ඇතාගෙ බෙල්ල යට.)
3. සරපයෙක්# (ඇතාගෙ වලිගෙ ලඟ )
4. කුරුල්ලෙක්# (ඇතාගෙ හොඬට ඉදිරියෙන්)
5. ඩොල්ෆින්. (ඉත්තෑවට යටින්)
6. කටුස්සෙක් (ඇතාගෙ බඩට යටින්)
7. පලඟැටියෙක්. (රූපයෙ, දකුනු අත පැත්තෙ කන.)
8. මුහුදු ගල් මලක්# (පලඟැටියගෙ පපුව ඉදිරියෙන්)
9. කෑදත්තෙක්# (පලඟැටියටත්, ගල් මලටත් ඉදිරියෙන්.)
10. මුතු බෙල්ලෙක්. (රූපයෙ, දකුනු ඇස.)
11. ගිරවෙක්. (රූපයෙ, නහයෙ උඩ කොටස.)
12. තලගොයෙක්# (රූපයෙ, වම් අත පැත්තෙ උඩ ඇහිබම.)
13. ගොළු බෙල්ලෙක්. (රූපයෙ, වම් ඇස.)
14. නොදනී# (රූපයෙ, වම් ඇසට යටින්.)
15. නරිය. (රූපයෙ වම් කන.)
16. තල්මහ# (රූපයෙ වම් කම්මුල.)
17. කැස්බෑව# (තල්මහට උඩින්.)
18. හාව. (රූපයෙ, නහය.)
19. අශ්වය. (දකුනු පස ඇසට යටින්)
20. වානරය# (දකුනු පස කම්මුල.)
21. කොටිය (හාවට යටින්.)
22. කුරුල්ලෙක්# (රූපයෙ උඩ තොල.)
23. මොණරා (රූපයෙ නිකට.)
24. වලහ. (මොණරට යටින්.)
25. කැන්ගරු. (වලහගෙ වම් පසින්.)
මෙහි "#" යන ලකින යොදා ඇත්තේ, සතා හරියටම හඳුනා ගැනීමට අපහසු හෝ සතාගෙ නම නොදත් අවස්තා වලයි. මෙය බලා මට සහයෝගය දුන් ඔබ සැමට ස්තූතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.