එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

3/26/2011

ටොස් එක එන්ගලන්තෙට.

ටොස් එක එන්ගලන්තෙට.
බලමු මොකද වෙන්නෙ කියල. ඔයාලත් බලනව නේද?

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.