එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

8/03/2010

"හංගපු දේවල් ගොඩයි, හොයමුද?" ට පිලිතුරු.

"හංගපු දේවල් ගොඩයි, හොයමුද?" යන්නෙන් ලිපියක් ඉදිරිපත් කලා ඔයාලට මතක ඇති. එම ලිපියෙන් අහපු පැනයට පිලිතුරු මම මේ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කරමි. මෙහි ඉහලින් ඇති පලමු රූපය, පැනයට අදාල රූපයයි. දෙවන රූපය, පිලිතුරු සහිත රූපයයි. ඔයාලට තේරුම් ගැනීමට පහසු නිසා, විස්තර ඉදිරිපත් නොකරමි. මගේ ලිපි කියවූ ඔබ සමට ස්තූතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.