එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

4/25/2010

විසිතුරු කඩදාසි බෝලයක් හදාගමු.මේ වීඩියෝ එකෙන් අපිට විසිතුරු කඩදාසි බෝලයක් හදාගන්න හැටි පැහැදිලි කරනව. මෙය හරියටම පැහැදිලි වෙන්නනම්, ඉවසීමෙන් දෙපාරක් තුම්පාරක් විතර බලන්න වෙනව. මමනම් මේක හැදුව. ඔබත් උත්සහ කරල බලන්න.

මේක කරල ඔබත් විනෝද වෙන්න. අමත්ක කරන්න එපා, මමත් ඉන්නව.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.