එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

6/10/2011

දිග........................ පතෝල කරලක්.

මේක මට හමුවුනෙ, 2011 ජුනි 11 වන සෙනසුරාදා "ලක්බිම" පුවත් පතේ 6 වන පිටුවෙ තිබිල. පත්තරේ කියවපු නැති අයට බලාගන්නත් එක්ක මම මෙහි පල කරමි. ස්තූතියි.

No comments:

Post a Comment

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.