එම්.පී.3 අහන්න මෙතනින් යන්න

1/28/2011

ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න.

මේ සින්දුවෙ සියලුම වැඩ කටයුතු කෙරෙන්නෙ ඉතාලියෙ වෙරෝන නගරයෙ. ලඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න.

1 comment:

අපි කාටත් බලන්න පුලුවන් ලස්සන දෙයක් ලියල යන්න.යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකයට මෙතනින් යන්න. මගෙ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලට පුලුවන්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.